Առցանց «Հորիզոն գրական»ի մասին

«Հորիզոն գրական»ի այս կայքը առցանց հրապարակումն է Գանատայի «Հորիզոն» շաբաթաթերթի յաւելուածին, որ 1986-ի յունուարէն ի վեր կանոնաւորապէս լոյս կը տեսնէ ամսական հերթականութեամբ։