Tag Archives: ԱՊՐԻԼ 2017

ՍՏԱՑՈՒԱԾ ԳՐՔԵՐ — ԱՊՐԻԼ 2017

Հեղինակներէն կամ հրատարակիչներէն, այլեւ բարեկամներէ շնորհակալութեամբ ստացած ենք Հորիզոնի, Հորիզոն գրականի կամ աւագ խմբագրի անունին՝

Ժիրայր-Վահէ Մալճեան, ԱՆԴՐԴՈՒԵԼԻՆ, հրատ. Գէորգ Մելիտինեցի գրական մրցանակի, Անթիլիաս 2016, 263 էջ

Աւետիս Բայրամեան, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴԱՐԱՆ, Լոս Անջելես 2012, 708 էջ

Հայկ Դեմոյեան, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ եւ մարմնակրթութիւնը Օսմանեան կայսրութիւնում, Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-ինստիտուտ, Երեւան 2015, 274 էջ