Category Archives: ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

Խմբագրականներ, նշումներ, բացատրութիւններ, յայտարարութիւններ, եւայլն

ՍՏԱՑՈՒԱԾ ԳՐՔԵՐ — ԱՊՐԻԼ 2017

Հեղինակներէն կամ հրատարակիչներէն, այլեւ բարեկամներէ շնորհակալութեամբ ստացած ենք Հորիզոնի, Հորիզոն գրականի կամ աւագ խմբագրի անունին՝

Ժիրայր-Վահէ Մալճեան, ԱՆԴՐԴՈՒԵԼԻՆ, հրատ. Գէորգ Մելիտինեցի գրական մրցանակի, Անթիլիաս 2016, 263 էջ

Աւետիս Բայրամեան, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴԱՐԱՆ, Լոս Անջելես 2012, 708 էջ

Հայկ Դեմոյեան, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ եւ մարմնակրթութիւնը Օսմանեան կայսրութիւնում, Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-ինստիտուտ, Երեւան 2015, 274 էջ

ՍՏԱՑՈՒԱԾ ԳՐՔԵՐ — ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2017

Հեղինակներէն կամ հրատարակիչներէն, այլեւ բարեկամներէ շնորհակալութեամբ ստացած ենք Հորիզոնի, Հորիզոն գրականի կամ աւագ խմբագրի անունին՝

—            Գուրգէն Մահարի, ՉԱՐԵՆՑ-ՆԱՄԷ (յուշեր, յօդուածներ), աշխատ. Գրիգոր Աճէմեանի, Երեւան 2012, 267 էջ

—            Գուրգէն Մահարի, ԱՅՐՈՒՈՂ ԱՅԳԵՍՏԱՆՆԵՐ, աշխատ. Գրիգոր Աճէմեանի, Գրական ուղի մատենաշար թիւ 2, Երեւան 2004, 784 էջ

—         Զարեհ արք. Ազնաւորեան, ՍԵՐՏՈՂՈՒԹԻՒՆ ՄԱՏԹԷՈՍՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ, Գառնիկ աւ. ք. Գ. (խմբ.), Բան եւ գիր մատենաշար թիւ 8, Մոնթրէալ 2016, 527 էջ

—            Գառնիկ աւ. ք. Գ. (խմբ.), ՆԵՐՄԱՆ ՀԱՐՑԸ, ժողովածոյ, Բան եւ գիր մատենաշար թիւ 9, Մոնթրէալ 2017, 160 էջ

—            ԲԱԶՄԱՎԷՊ, հայագիտական-բանասիրական-գրական հանդէս, 1-2 2014 (նուիրուած հայկական ճարտարապետութեան), Վենետիկ, Ս. Ղազար, 248 էջ

«Հորիզոն գրական»ի 2016 տարուան թիւերու բովանդակութիւնը

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

Ս.Տ., ՊՈԼՍՈՅ ՄԷՋ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԵՑԱՒ ՌՈՒԲԷՆ ԶԱՐԴԱՐԵԱՆԻ ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐՈՒ ԺՈՂՈՎԱԾՈՆ էջ 1

Վարդի Դանիէլեան, ԶԳԱՅՈՒՆ ԳԵՂԱԳԷՏԸ՝ ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ էջ 3

Սեւան Տէյիրմենճեան, ՔԱՆԻ ՄԸ ՏՈՂ ԶԱՐԵՀ ԽՐԱԽՈՒՆԻԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ էջ 10

Կորիւն արք. Պապեան, ՑԱՅԳԱԹԻԹԵՌԻՆ ՄԱՀԸ… էջ 11

«ՀՈՐԻԶՈՆ ԳՐԱԿԱՆ»Ի 2015 ՏԱՐՈՒԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆԸ էջ 12

Բժ. Օհան Թապաքեան, ՀՄԸՄ-Ի ՆՈՐ ԳԻՒՂԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԴԱՇՏԸ ԵՒ ՅԱՐԱԿԻՑ ՅՈՒՇԵՐ էջ 14

ԳՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ

Վ.Ա.-Ա., — Շաւարշ Միսաքեան, ՏԵՐԵՒՆԵՐ ԴԵՂՆԱԾ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐԷ ՄԸ, յետ գրութիւն Գրիգոր Պըլտեանի էջ 15

Ս.Ա.Յ.,— Գէորգ Պետիկեան, «ՊԱՊԻԿԸ ԿԱՐԴԱԼ ՉԻ ԳԻՏԵՐ» էջ 16

ՓԵՏՐՈՒԱՐ

Մհեր Իսրայէլեան, ԱՉՔԵՐԴ ԲԱՑ էջ 1

Կարինէ Աղաբաբեան, ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՈՒ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՀԸ ԱՆՊԱՅՄԱՆ ԳԱԼՈՒ Է էջ 4

Մատլէն Ս. Արիսեան, ՄԱՐԴ ԷԱԿԸ ՈՒԻԼԻԸՄ ՍԱՐՈՅԵԱՆԻ ՎԻՊԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ էջ 6

Բժ. Օհան Թապաքեան, ԶՈՒԼԱԼ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ՝ ՄԱՐԴԸ ՈՒ ԳՐԱԳԷՏԸ էջ 8

Թամար Տօնապետեան-Գուզուեան, ՎԱՅՐԿԵԱՆ էջ 9

Փանոս Ճերանեան, * * * էջ 9

ՈՉ ԵՒՍ Է ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՅՎԱԶԵԱՆ էջ 10

Կարինէ Ռաֆայէլեան, ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՅՎԱԶԵԱՆԻ ՀԵՏ էջ 10

Բաբգէն Թոփճեան, Գրիգոր Փիտէճեանի «ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԻՒՆ» հատորը էջ 12

ԴԱՐԵՐՈՒ ՄԻՋԵՒ ԵՐԹԵՒԵԿ էջ 13

ԳՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ

Ս.Ա.Յ,— Rubina Peroumian, THE ARMENIAN GENOCIDE IN LITERATURE – THE SECOND GENERATION RESPONDS էջ 14

Ս.Ա.Յ,— Zavén Bibérian, LA TRAINÉE — traduit de l’arménien occidental par Hervé Georgelin էջ 15

ՄԱՐՏ

Վեհանոյշ Թեքեան, ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ էջ 1

Բժ. Օհան Թապաքեան, ՀԱՄԱՍՏԵՂ էջ 2

Համաստեղ, ԱՆՁՐԵՒԸ էջ 3

Անոյշ Ակներեան, Բանաստեղծութիւններ էջ 8

Սիմակ Գալստեան, ԻՆՉՊէ՞Ս ԴԱՌՆԱԼ ԲԻԶՆԵՍՄէՆ էջ 10

Պերճուհի Աւետիսեան, ՃՆՃՂՈՒԿՆԵՐԸ էջ 12

ԳՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ

Ս.Ա.Յ. — Արամ Քէթէնճեան, ՄԱՍՈՒՆՔՆԵՐՆ ԵՆՔ ԱՐԱՐԱՏԻ էջ 14

Համբիկ Պիլալեան,—Լալա Միսկարեան-Մինասեան, ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ էջ 15

Արմենակ Եղիայեան, — Քեմալ Եալչըն, ՎԵՐԱՊՐՈՂՆԵՐԸ էջ 15

ԱՆԺԱՄԱՆԱԿ ԿՈՐՈՒՍՏ ՄԸ — ԽԱԹՈՒՆ ԹԷՄԻԶՃԵԱՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ էջ 16

ԱՊՐԻԼ

Դոկտ. Աբէլ քհնյ. Մանուկեան, WIR DANKEN EUCH! ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ ԿԸ ՅԱՅՏՆԵՄ ՁԵԶԻ էջ 1

Ներսէս Աթաբեկեան, ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՊԱՔԻՆՄԱՆ ԲԱՆԱՁԵՒԸ էջ 6

Մասնակի ցանկ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին առթիւ լոյս տեսած հրատարակութիւններու էջ 9

Բժ. Օհան Թապաքեան, ԵՐԱԶԱՅԻՆ ՅՈՒՇԵՐ ԵՐԱԶԱՅԻՆ ՀԱԼԷՊԷՆ էջ 12

ԳՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ

Ս.Ա.Յ.,— ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏՔԵՐՈՎ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ՈՐՈՆՄԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ԵՒՍ էջ 14

Բաբգէն Թոփճեան,— ԶԱՐԵՀ ԱՐՔ. ԱԶՆԱՒՈՐԵԱՆ, «ՍԵՐՏՈՂՈՒԹԻՒՆ ՄԱՏԹԷՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ» էջ 15

Փիթըր Պալաքեան՝ Փոլիցըրեան մրցանակակիր էջ 16

ՄԱՅԻՍ

Անոյշ Ակներեան, ԿԱՐՃ ԶՐՈՅՑ ԱԼԻՆ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆԻ ՀԵՏ էջ 1

Մարուշ Երամեան, ԿԱՐԴԱԼՈՎ ԱԼԻՆ ՕՀԱՆԷՍԵԱՆԻ (ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ) «ՕՐՀԱՆԻ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆԸ» ՎԷՊԸ էջ 2

Ս.Ա.Յ., ԱՒԵՏԻՍ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 150—ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ էջ 4

Աւետիս Ահարոնեան, ՆԱԶԷԻ ՕՐՕՐԸ էջ 6

Աւետիս Ահարոնեան, ՅԱՐԳԱՆՔ ՔԵԶ էջ 7

Գրիգոր Ջանիկեան, «ԿԱՐՕՏ» ԲԱՌԻ ՀԱՅԵՐԷՆԸ էջ 8

Սոնա Թիթիզեան Կէտիկեան, ԼԱՐԱՆ—ՈՒՍՈՒՑՉԱԿԱՆ ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ էջ 12

Լօլա Գունտաքճեան, ԱՅՍՕՐ էջ 14

Կարօ Նոխուտեան, ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ԵՐԳԵՐՈՒՆ ԱՌԱՋԻՆԸ էջ 15

ՅՈՒՆԻՍ

Նանոր Ինճէճիկեան, ԵՍ ԱՅՍՊԷՍ ՊԷՏՔ Է ԵՐԹԱՄ, ՓՈՂՈՑԸ էջ 1

Արտաշէս Շահբազեան, ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆ, Ա. գործողութիւն էջ 2

Վիգէն Լ. Ադդարեան, ԱՆՈՅՇ ԱԿՆԵՐԵԱՆԻ «ՍԿԻԶԲ»Ը ԸՆԹԵՐՑԵԼՈՒ ԵՕԹԸ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ էջ 8

Բժ. Օհան Թապագեան, ՀԱԼԷՊԻ ՀՄԸՄ—Ի ԹԻԼԵԼԻ ԱԿՈՒՄԲԸ էջ 12

Մատլէն Ս. Արիսեան, ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ ՈՒ ԳՐԱԳԷՏ ՍԱՄՈՒԷԼ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ էջ 14

ՈՉ ԵՒՍ ԵՆ

ՄԻՔԱՅԷԼ ԱԽՏԵԱՆ էջ 14

ԵՐՈՒԱՆԴ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ էջ 15

Սեւան Տէյիրմենճեան, ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՂՆ ՈՒ ՈՒՐԱՑՈՂԸ էջ 15

ՅՈՒԼԻՍ

Մատթէոս Զարիֆեան, ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ էջ 1

Նազարէթ Պէրպէրեան, ԿԵԱՆՔԻ, ՍԻՐՈՅ ԵՒ ԳԵՂԵՑԿՈՒԹԵԱՆ ՄԱՀԱՄԵՐՁ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ էջ 2

Մատթէոս Զարիֆեան, ԱՇՈՒՆ ԳԻՇԵՐ, ԳՈՂՈՒԹԻՒՆ էջ 4

Դոկտ. Մարի Ռոզ Աբուսեֆեան, ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ՞, ԹԷ՞ ՄԵՐ ԼՌՈՒԹԻՒՆԸ. . . էջ 5

Արտաշէս Շահբազեան, ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆ (Բ.) էջ 10

Անժէլ Ներսէսի Քիւրքճեան, ԴԱՐՁԵԱԼ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ԱՅԲՈՒԲԵՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ «ՈՒ» ՁԱՅՆԱՒՈՐԸ ՏԱՌԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ԱՐԺԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ էջ 14

ՕԳՈՍՏՈՍ

Ռուբինա Փիրումեան, ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԲԱՑ ՎԷՐՔԻ ԱՆՏԱՆԵԼԻ ՑԱՒԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆԸ ՎԱԶԳԷՆ ՇՈՒՇԱՆԵԱՆԻ ԿԵԱՆՔԻՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՎՐԱՅ էջ 1

Վազգէն Շուշանեան, Ո՞Վ Է ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆԸ էջ 3

Նշան Պէշիկթաշլեան, ԱՐՈՒԵՍՏ ՃԱՐՏԱՍԱՆԱԿԱՆ էջ 9

Բժ. Օհան Թապաքեան, ՆՇԱՆ ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆԻ ՀԱԼԷՊ ԱՅՑԸ էջ 10

Գուրգէն Մահարի, ԱՀ էջ 11

Վրէժ-Արմէն, ԳՈՒՐԳԷՆ ՄԱՀԱՐԻԻ ՍԻԲԻՐԱԿԱՆ-Ը էջ 13

Գուրգէն Մահարի, ԲԱԼԼԱԴ ՍԻԲԻՐԻ ՃՆՃՂՈՒԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ էջ 15

«Բագին»ի նոր թիւը էջ 16

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

Գրիգոր Ջանիկեան, ՎՐԻԺԱԿ էջ 1

Հորիզոն գրական, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱՆԿԱԽԱՑՄԱՆ 25—ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁՆ Է էջ 2

Նարինէ Կռոյեան, ՑԵՑԻ ԴԵՂԸ էջ 9

Արտաշէս Շահբազեան, ԴԻՆՈԶԱՒՐԸ էջ 12

Արփի Ոսկանեան, ԱՐՈՒԵՍՏԸ ՄԵՌԱՒ, ԿԵՑՑԷ՛ ՄԱՅԻՍԻ ՄԷԿԸ էջ 19

Թամար Տօնապետեան-Գուզուեան, ՏԱԳՆԱՊ էջ 24

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Նարինէ Գոնճայեան, ՏԱՔ-ՏԱՔ ՅՈՒՇԵՐ ՀԱԼԷՊԷՆ էջ 1

Ս.Տ., ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԵՑԱՒ ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆԻ «ԿԵՍԱՐԻԱ»Ն էջ 2

Ալեքսանդր Թոփչեան, ԱՆԿԱՏԱՐ ԵՐԱԶԱ՞ՆՔ էջ 3

Ռուբինա Փիրումեան, ՌՈՒԲԷՆ ԶԱՐԴԱՐԵԱՆԻ ԱՂԷՏԻ ԿԱՆՉԸ էջ 5

Վարդան Մատթէոսեան, ԱՐԹԻՒՐ ԱԴԱՄՈՎ ԵՒ (Չ)ՎՃԱՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՍՏ ՏՈՒՐՔ ՄԸ էջ 12

Հայդուկ Շամլեան, 30 ՏԱՐԻՆԵՐ ԵՏՔ էջ 14

Բժ. Օհան Թապաքեան, Յ. ԳԵՂԱՐԴ (ԴՈԿՏ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ) — ՄԱՀՈՒԱՆ ՏԱՍՆԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ էջ 15

Ոչ եւս է Մովսէս Պչաքճեան էջ 16

ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Դոկտ. Մարգարիտա Մ. Խաչատրեան, ՀԱՄԱՍՏԵՂԸ ՐԱՖՖՈՒ ՄԱՍԻՆ էջ 1

ՀԱՄԱՍՏԵՂ (Համբարձում Կէլէնեան, 1895-1966) էջ 4

Հրանդ Մարգարեան, ԺԱԳ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻՆ էջ 7

Լուսինէ Համբարձումեան-Միւլլեր, ՍՈՒՐԲ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉՆԵՐ էջ 8

Բժ. Օհան Թապաքեան, «ԹԻՒ 5 ԽԵԼԱԳԱՐԸ» ԲԵՄԻՆ ՎՐԱՅ ԵՒ ԱՆՈՐ ՇՈՒՐՋ էջ 10

ԳՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ

Ս.Ա.Յ.,— Արծուի Բախչինեան, ՀԱՅԵՐԸ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՐԱՐՈՒԵՍՏՈՒՄ էջ 11

Ս.Ա.Յ.,— Դորա Սաքայեան, «ԿԸ ՔՇՈՒԻՆ ԴԷՊԻ ԱՆԱՊԱՏՆԵՐԸ» Քլարա եւ Ֆրից Զիկրիստ-Հիլթիները որպէս Հայոց ցեղասպանութեան ականատեսներ 1915—1918 էջ 12

Հ.Գ.,—Վրէժ—Արմէն, ՈՍՏԱՅՆ 5 — ՆԱՄԱԿԱՊԱՏՈՒՄ առցանց հատորը էջ 14

Ս.Ա.Յ.,— Վերժինէ Սվազլեան, ՄՈՒՍԱ ԼԵՐԱՆ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԸ—The heroic battle of Moussa Dagh էջ 16

Allan Whitehorn, Trees Across Armenia էջ 15

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Գրիգոր Ջանիկեան, ԱՅՍՏԵՂ ՀԱՅԵՐ ԵՆ ԱՊՐԵԼ էջ 1

Սեւան Հաննէշեան—Պետուրեան, Բանաստեղծութիւններ էջ 4

Արմենակ Եղիայեան, Ո՞ՒՐ Է ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ էջ 5

Մարգարիտ Մամիկոնի Խաչատրեան, ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ ՈՒ ՆՐԱ ՀԵՂԻՆԱԿԸ էջ 6

«Հորիզոն գրական»—ի 2016—ի բովանդակութիւնը էջ 8

Գէորգ Եազըճեան, գրախօսութիւններ

ԻՐԱՆԱՀԱՅ ԹԵՄԵՐՈՒ ԱՐԺԷՔԱՒՈՐ ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ էջ 10

ՄԻՐԶԱ ԱՏԻԿԷՕԶԱԼ-ՊԷԿ, «ՂԱՐԱԲԱՂ-ՆԱՄԷ» էջ 12

Թորոս Թորանեան, ԷԼԴԱ ԳՐԻՆԻ ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՄԷՋ էջ 15

Ռուբէն Յակոբեան (Թարումեան), ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻՆ էջ 16